Avís legal
i protecció de dades

Et trobes a Inici | Avís legal i protecció de dades

Clam! iniciatives gràfiques, editorials i culturals, informa als interessats que les seves dades seran utilitzades atenent les limitacions, drets i obligacions que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, denominat Reglament General de Protecció de dades, (en endavant RGPD), i per a complir el que estableix l’article 13 del RGPD s’informa d’això en els següents punts:

 

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

 • Nombre: clam.cat
 • Raó social: Clam! iniciatives gràfiques, editorials i culturals
 • NIF: 38120191Z
 • Domicili social: Can Tarragona del Clot, bústia 22· 17243 Llambilles · Girona
 • Telèfon : 972 46 97 72
 • Adreça  electrònica: info@clam.cat

 

Quina funció té el Delegat de Protecció de Dades?

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és la persona que supervisa el complement de la nostra política de protecció de dades, vetllant perquè es tractin adequadament i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades adreçant-se per escrit a la nostra adreça postal i telèfon or directment a l’adreça electrònica info@clam.cat.

 

Amb quines finalitats tractem les dades?

En utilitzar la nostra web i el formulari de contacte ha de proporcionar entre d’altres les seves dades personals. Aquestes dades s’utilitzaran per a les finalitats legítimes previstes per Clam! iniciatives gràfiques, editorials i culturals.

 • Contacte amb l’interessat per donar resposta a les seves sol·licituds, peticions o consultes.
 • Gestió per a tasques d’administració com ara la facturació i el cobrament de serveis.
 • Accions comercialess, utilitzant la information proporcionada per l’interessat per oferir productes i serveis d’una manera personalitzada o de caràcter general.
 • Obtenció d’informació estadística sobre l’ús del lloc web.

 

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades?

El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives de Clam! iniciatives gràfiques, editorials i culturals similars a les que ja hagis participat, respon a un interès legítim de la nostra empresa i estat autoritzat per la normativa vigent.

 

A qui es comuniquen les dades?

Les dades dels interessats no seran cedides a tercers. Excepte a les Administracions Públiques i en els casos previstos per la Llei competent i aplicable.

 

Quant de temps conservem les dades?

Les dades per a l’enviament de comunicacions comercials, seran conservats indefinidament fins que, si s’escau, es manifesti la voluntat de supressió. Les dades per a la gestió de la relació amb els clients, com ara els de facturació, cobraments, etc. seran conservades durant tot el temps en què el contracte estigui vigent. Finalitzada la relació contractual, les dades han de ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.

 

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem?

Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

 • A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.
 • A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i dels principals aspectes derivats d’aquest tractament.
 • A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.
 • A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.
 • A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.
 • A demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.
 • A la portabilitat. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d’ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.
 • A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l’exercici o defensa davant reclamacions.
 • A no rebre informació. Atenem immediatament les peticions de no seguir rebent informació de les nostres activitats i serveis, quan aquests enviaments es fonamentaven únicament en el consentiment de la persona que n’és receptora.

 

Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud a la Clam! iniciatives gràfiques, editorials i culturals a l’adreça postal o a les altres dades de contacte indicades a l’encapçalament. Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva web (www.apd.cat). En tots els casos, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant missatge de correu electrònic a l’adreça info@clam.cat.

Les cookies o galetes són uns petits arxius de text que s’instal·len als equips des dels quals s’accedeix al nostre lloc web. Poden guardar la identificació de l’usuari que visita el web i els llocs pels quals navega. Quan l’usuari (tu, en aquest cas) ens torna a visitar, es llegeixen les cookies per identificar-lo i restablir les seves preferències i configuració de navegació. Si un usuari no autoritza l’ús de les cookies, alguns serveis o funcionalitats del lloc web podrien no estar disponibles.

Volem que aquest lloc ofereixi un bon servei i que sigui fàcil d’utilitzar. En aquest sentit utilitzem cookies de Google Analytics. Això ens permet:

 • Analitzar estadísticament la informació a què accedeixen els usuaris del nostre lloc. Les dades recopilades poden incloure l’activitat del navegador de l’usuari quan ens visita, la ruta que segueixen els usuaris en el nostre lloc, informació del proveïdor de serveis d’Internet del visitant, el nombre de vegades que els usuaris accedeixen al lloc i el comportament dels usuaris al nostre lloc (pàgines que ha visitat, formularis que s’han completat i similars).
 • Identificar els usuaris que ens visiten des de la invitació d’un lloc web associat o d’un enllaç patrocinat. 

 

Pots obtenir més informació sobre Google Analytics a www.google.com/analytics/. Per controlar la recopilació de dades amb finalitats analítiques per part de Google Analytics, pots anar a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Pots revocar el consentiment a la utilització de cookies eliminant-les per mitjà de les opcions que t’ofereix el teu navegador.

Si desitges obtenir informació addicional sobre l’activitat de les empreses de publicitat a Internet i sobre com eliminar les teves dades dels registres d’aquestes empreses, et recomanem la visita de www.networkadvertising.org.

Pots configurar el teu navegador per tal que t’informi prèviament de la possible instal·lació de cookies. També podràs optar per tal que se suprimeixin automàticament un cop es tanqui el navegador, equip o dispositiu. Pots trobar informació sobre com fer-ho a: