Procés integral de la creació d’un llibre a partir de l’original. Disseny, maquetació, correcció i impressió de llibres en suport tradicional i digital. Servei de traducció.